Senarai Penuh Bantuan COVID-19 Untuk Rakyat Sabah

PENGUMUMAN SABAH PAKEJ BANTUAN COVID-19
0
1013

PENGUMUMAN SABAH PAKEJ BANTUAN COVID-19 – KETUA MENTERI SABAH
1. Peruntukan RM 50 juta kepada kelengkapan dan keperluan di hospital-hospital
2. Peruntukan RM10 juta untuk keperluan makanan Frontliners
3. Peruntukan RM20 juta untuk meringankan beban rakyat.
4. Peruntukan RM20 juta bantuan kepada miskin dan miskin tegar – Bantuan khas tunai RM500 secara one-off yang berdaftar dengan e-kasih.
5. Peruntukan RM80 juta membantu pendapatan rendah Golongan B40 – Bantuan khas tunai RM300 secara one-off
6. Pengurangan Cukai Tanah dan Cukai Pintu
7. Pengecualian pembayaran bil air untuk tempoh 3 bulan bermula Bulan April.
8. Pemberian diskaun 30% bil eletrik untuk tempoh 3 bulan bermula Bulan April.
9. Pengecualian pembayaran sewa rumah (PPR) di seluruh sabah untuk tempoh 6 bulan bermula bulan April.
10. Elaun kepada MPKK RM30 juta bagi tempoh 10 bulan akan datang termasuk March 2020.
11. Peruntukan RM40 juta melalui dana kredit mikro Sabah peniaga-peniaga kecil
12. Peruntukan RM200 juta menambahbaik Infrastruktur luar Bandar.
13. Peruntukan RM50 juta untuk dana IKS Sabah.

Get tomorrow’s news today

Comments are closed.